Envanterler

U2 olarak, kişisel değerlendirme envanterleri konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bilimsel geçerlilik raporları alınmış bu envanterlerin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz.

Envanterlerden aşağıdaki alanlarda faydalanıyoruz;
  • İşe Alımlar
  • Terfiler
  • Çalışanların Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  • Kurumun Gelişim Haritasının Ortaya Çıkartılması
  • ve tabii Eğitimler

  • Tüm raporların tercümesi Türkiye’ye ve Türk insanına uygun şekilde yapılıyor. Türkiye temsilciliğini yaptığımız ve etkin olarak kullandığımız envanterler ve örnek raporlarını aşağıda bulabilirsiniz.

    InnerMetrix Raporu
    69 sayfalık çok kapsamlı ve değerli bir rapordur. Kişiyi 3 boyutta değerlendirir. Davranış, İtici Güçler, Potansiyel Yetkinlikler bu rapor sonuçları işe alımlarda, terfilerde, kişisel gelişim planlarında ve kurumun gelişim haritasının belirlenmesinde kullanılıyor. Rapor tek başına da çok anlamlı olduğundan, eğitim programlarında kullanıldığı gibi, bireysel geribildirim amaçlı da faydalanılıyor. Danışmanlarımız rapor üzerinden birebir geribildirim veriyorlar. Bu ve tüm diğer raporlarımızı farklı lisanlarda da üretebilmekteyiz. Ekte buna örnek bir ingilizce rapor yer almakta. Ayrıca hangi rapordan, hangi dillerde üretildiğini öğrenmek için bizimle temasa geçiniz.