Nasıl?

Sizlere değer katacak sonuçlar üretebilmemiz için firmanızı, sektörünüzü ve rakiplerinizi çok iyi tanımamız gerektiğini düşünüyoruz. Firmanızın hedeflerini kavramamız ve bu hedefleri kendi hedeflerimiz olarak kabul etmemiz gerektiğini biliyoruz.

Bu yüzden her projeye beyaz bir sayfa ile başlıyoruz. Ve sayfanın tam ortasına da işinizi yerleştiriyoruz. Yaratılacak her değerin tam buraya hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

U2’nin proje ele alış yaklaşımı
U2 ile bir projede birlikte çalışmayı arzu etmeniz durumunda aşağıdaki adımları takip ediyoruz. Bununla birlikte projeler özelinde, aşağıdakilere ek çalışmalar ya da farklı metodolojiler kullandığımız da olabiliyor.Metafor Bazlı Eğitimler
U2’de danışan dostlarımıza farklı yöntemler sunabilmek için sürekli kafa yoruyoruz. Bu yöntemlerden biri de metafor bazlı eğitim programları. Eğitimlerde verilen mesajların çeşitli metaforlar aracılığıyla iletilmesi, eğlenceli ve ilgi çekici olmanın yanında etkileyici ve akılda kalıcı oluyor.

U2 olarak biz de eğitimlerimizde farklı metaforlar kullanıyoruz. Bunun örneklerinden biri, Çanakkale Savaşı metaforunu kullanarak yaptığımız eğitim programları.

İş dünyası ile savaş benzerlikler gösteriyor. Savaş sanatında 2.500 yıldır var olan strateji, taktik gibi kavramlar iş dünyasına sadece 50 yıl kadar önce girmiş durumda. Savaş metaforundan iş dünyasının çıkartacağı çok sayıda ders bulunuyor. Bu programda konuların işlenişi hem eğlenceli, hem öğretici, hem de iş hayatı için ders çıkartıcı nitelikte oluyor.

U2 olarak, öğretmek diye bir şey olmadığına, öğrenmek diye bir şey olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, eğitimlerimizde katılımcıların kendi doğrularını bulmalarına rehberlik ediyoruz. En çok paylaşılan tekniklerin günlük hayatlarına yansıması üzerinde duruyoruz.

Eğitimlerimizin üst düzey katılımlı, etkileşimli eğitimler olmasına özen gösteriyoruz. Programların teori aktarımı ve vaka çalışmalarının yanısıra gerçek hayat yansımasına yönelik olmasını sağlamaya özen gösteriyoruz.

Programların, ele alınan konular ile ilgili katılımcıların farkındalık, sahiplenme, tutum ve davranış, ve becerilerini geliştirmekle birlikte, ortak bir kültür oluşturmak ya da pekiştirmek için de bir vesile olması gerektiğine inanıyoruz.

Katılımcıların program süresince eğlenceli ve farklı bir öğrenim deneyimi yaşamaları ve bunun da motivasyonlarını arttırıcı bir faktör olduğu gerçeğini gözardı etmiyoruz. Nihai olarak da program sayesinde iş yapış şekillerinde istenilen geliştirmenin yapılması ve bunun iş sonuçlarına yansımasını hedefliyoruz.